• -
Phân tích thị trường bất động sản Cần Thơ ngày 13-11-2019

13-11-2019

Ngày 13-11-2019 thị trường bất động sản Cần Thơ nóng nhất tại Quận Ninh Kiều, Quận Bình Thuỷ, và Quận Cái Răng.

Phân tích thị trường thuê kho, nhà xưởng, đất Cần Thơ ngày 13-11-2019

13-11-2019

Ngày 13-11-2019 thị trường thuê kho, nhà xưởng, đất tại Cần Thơ nóng nhất tại Quận Ninh Kiều, tiếp theo là Quận Bình Thuỷ, Quận Cái Răng.

Các khu vực Quận Ninh Kiều, Quận Bình Thuỷ thấy ít có hoạt động đăng tin thuê kho, nhà xưởng, đất.

Phân tích thị trường thuê cửa hàng, ki ốt Cần Thơ ngày 13-11-2019

13-11-2019

Ngày 13-11-2019 thị trường thuê cửa hàng, ki ốt tại Cần Thơ nóng nhất tại Quận Ninh Kiều, tiếp theo là Quận Bình Thuỷ, Quận Cái Răng.

Các khu vực Quận Ninh Kiều, Quận Bình Thuỷ thấy ít có hoạt động đăng tin thuê cửa hàng, ki ốt.

Phân tích thị trường thuê văn phòng Cần Thơ ngày 13-11-2019

13-11-2019

Ngày 13-11-2019 thị trường thuê văn phòng tại Cần Thơ nóng nhất tại Quận Ninh Kiều, tiếp theo là Quận Bình Thuỷ, Quận Cái Răng.

Các khu vực Quận Ninh Kiều, Quận Bình Thuỷ thấy ít có hoạt động đăng tin thuê văn phòng.

Phân tích thị trường thuê nhà trọ - phòng trọ Cần Thơ ngày 13-11-2019

13-11-2019

Ngày 13-11-2019 thị trường thuê nhà trọ - phòng trọ tại Cần Thơ nóng nhất tại Quận Ninh Kiều, tiếp theo là Quận Bình Thuỷ, Quận Cái Răng.

Các khu vực Quận Ninh Kiều, Quận Bình Thuỷ thấy ít có hoạt động đăng tin thuê nhà trọ - phòng trọ.

Phân tích thị trường thuê và cho thuê nhà riêng Cần Thơ ngày 13-11-2019

13-11-2019

Ngày 13-11-2019 thị trường thuê và cho thuê nhà riêng tại Cần Thơ nóng nhất tại Quận Ninh Kiều, tiếp theo là Quận Bình Thuỷ, Quận Cái Răng.

Các khu vực Quận Ninh Kiều, Quận Bình Thuỷ thấy ít có hoạt động đăng tin thuê và cho thuê nhà riêng.

Phân tích thị trường thuê và cho thuê căn hộ chung cư Cần Thơ ngày 13-11-2019

13-11-2019

Ngày 13-11-2019 thị trường thuê và cho thuê căn hộ chung cư tại Cần Thơ nóng nhất tại Quận Ninh Kiều, tiếp theo là Quận Bình Thuỷ, Quận Cái Răng.

Các khu vực Quận Ninh Kiều, Quận Bình Thuỷ thấy ít có hoạt động đăng tin thuê và cho thuê căn hộ chung cư.

Phân tích thị trường mua bán trang trại - condotel Cần Thơ ngày 13-11-2019

13-11-2019

Ngày 13-11-2019 thị trường mua bán trang trại - condotel tại Cần Thơ nóng nhất tại Quận Ninh Kiều, tiếp theo là Quận Bình Thuỷ, Quận Cái Răng.

Các khu vực Quận Ninh Kiều, Quận Bình Thuỷ thấy ít có hoạt động đăng tin mua bán trang trại - condotel.

Phân tích thị trường mua bán biệt thự - nhà liền kề Cần Thơ ngày 13-11-2019

13-11-2019

Ngày 13-11-2019 thị trường mua bán biệt thự - nhà liền kề tại Cần Thơ nóng nhất tại Quận Ninh Kiều, tiếp theo là Quận Bình Thuỷ, Quận Cái Răng.

Các khu vực Quận Ninh Kiều, Quận Bình Thuỷ thấy ít có hoạt động đăng tin mua bán biệt thự - nhà liền kề.

Phân tích thị trường mua bán nhà riêng - đất thổ cư Cần Thơ ngày 13-11-2019

13-11-2019

Ngày 13-11-2019 thị trường mua bán nhà riêng - đất thổ cư tại Cần Thơ nóng nhất tại Quận Ninh Kiều, tiếp theo là Quận Bình Thuỷ, Quận Cái Răng.

Các khu vực Quận Ninh Kiều, Quận Bình Thuỷ thấy ít có hoạt động đăng tin mua bán nhà riêng - đất thổ cư.