• -
Phân tích thị trường bất động sản Đà Nẵng ngày 13-11-2019

13-11-2019

Ngày 13-11-2019 thị trường bất động sản Đà Nẵng nóng nhất tại Quận Hải Châu, Quận Thanh Khê, và Quận Sơn Trà.

Phân tích thị trường thuê kho, nhà xưởng, đất Đà Nẵng ngày 13-11-2019

13-11-2019

Ngày 13-11-2019 thị trường thuê kho, nhà xưởng, đất tại Đà Nẵng nóng nhất tại Quận Hải Châu, tiếp theo là Quận Thanh Khê, Quận Sơn Trà.

Các khu vực Quận Hải Châu, Quận Thanh Khê thấy ít có hoạt động đăng tin thuê kho, nhà xưởng, đất.

Phân tích thị trường thuê cửa hàng, ki ốt Đà Nẵng ngày 13-11-2019

13-11-2019

Ngày 13-11-2019 thị trường thuê cửa hàng, ki ốt tại Đà Nẵng nóng nhất tại Quận Hải Châu, tiếp theo là Quận Thanh Khê, Quận Sơn Trà.

Các khu vực Quận Hải Châu, Quận Thanh Khê thấy ít có hoạt động đăng tin thuê cửa hàng, ki ốt.

Phân tích thị trường thuê văn phòng Đà Nẵng ngày 13-11-2019

13-11-2019

Ngày 13-11-2019 thị trường thuê văn phòng tại Đà Nẵng nóng nhất tại Quận Hải Châu, tiếp theo là Quận Thanh Khê, Quận Sơn Trà.

Các khu vực Quận Hải Châu, Quận Thanh Khê thấy ít có hoạt động đăng tin thuê văn phòng.

Phân tích thị trường thuê nhà trọ - phòng trọ Đà Nẵng ngày 13-11-2019

13-11-2019

Ngày 13-11-2019 thị trường thuê nhà trọ - phòng trọ tại Đà Nẵng nóng nhất tại Quận Hải Châu, tiếp theo là Quận Thanh Khê, Quận Sơn Trà.

Các khu vực Quận Hải Châu, Quận Thanh Khê thấy ít có hoạt động đăng tin thuê nhà trọ - phòng trọ.

Phân tích thị trường thuê và cho thuê nhà riêng Đà Nẵng ngày 13-11-2019

13-11-2019

Ngày 13-11-2019 thị trường thuê và cho thuê nhà riêng tại Đà Nẵng nóng nhất tại Quận Hải Châu, tiếp theo là Quận Thanh Khê, Quận Sơn Trà.

Các khu vực Quận Hải Châu, Quận Thanh Khê thấy ít có hoạt động đăng tin thuê và cho thuê nhà riêng.

Phân tích thị trường thuê và cho thuê căn hộ chung cư Đà Nẵng ngày 13-11-2019

13-11-2019

Ngày 13-11-2019 thị trường thuê và cho thuê căn hộ chung cư tại Đà Nẵng nóng nhất tại Quận Hải Châu, tiếp theo là Quận Thanh Khê, Quận Sơn Trà.

Các khu vực Quận Hải Châu, Quận Thanh Khê thấy ít có hoạt động đăng tin thuê và cho thuê căn hộ chung cư.

Phân tích thị trường mua bán trang trại - condotel Đà Nẵng ngày 13-11-2019

13-11-2019

Ngày 13-11-2019 thị trường mua bán trang trại - condotel tại Đà Nẵng nóng nhất tại Quận Hải Châu, tiếp theo là Quận Thanh Khê, Quận Sơn Trà.

Các khu vực Quận Hải Châu, Quận Thanh Khê thấy ít có hoạt động đăng tin mua bán trang trại - condotel.

Phân tích thị trường mua bán biệt thự - nhà liền kề Đà Nẵng ngày 13-11-2019

13-11-2019

Ngày 13-11-2019 thị trường mua bán biệt thự - nhà liền kề tại Đà Nẵng nóng nhất tại Quận Hải Châu, tiếp theo là Quận Thanh Khê, Quận Sơn Trà.

Các khu vực Quận Hải Châu, Quận Thanh Khê thấy ít có hoạt động đăng tin mua bán biệt thự - nhà liền kề.

Phân tích thị trường mua bán nhà riêng - đất thổ cư Đà Nẵng ngày 13-11-2019

13-11-2019

Ngày 13-11-2019 thị trường mua bán nhà riêng - đất thổ cư tại Đà Nẵng nóng nhất tại Quận Hải Châu, tiếp theo là Quận Thanh Khê, Quận Sơn Trà.

Các khu vực Quận Hải Châu, Quận Thanh Khê thấy ít có hoạt động đăng tin mua bán nhà riêng - đất thổ cư.