• -
Phân tích thị trường bất động sản Hải Phòng ngày 13-11-2019

13-11-2019

Ngày 13-11-2019 thị trường bất động sản Hải Phòng nóng nhất tại Quận Hồng Bàng, Quận Lê Chân, và Quận Ngô Quyền.

Phân tích thị trường thuê kho, nhà xưởng, đất Hải Phòng ngày 13-11-2019

13-11-2019

Ngày 13-11-2019 thị trường thuê kho, nhà xưởng, đất tại Hải Phòng nóng nhất tại Quận Hồng Bàng, tiếp theo là Quận Lê Chân, Quận Ngô Quyền.

Các khu vực Quận Hồng Bàng, Quận Lê Chân thấy ít có hoạt động đăng tin thuê kho, nhà xưởng, đất.

Phân tích thị trường thuê cửa hàng, ki ốt Hải Phòng ngày 13-11-2019

13-11-2019

Ngày 13-11-2019 thị trường thuê cửa hàng, ki ốt tại Hải Phòng nóng nhất tại Quận Hồng Bàng, tiếp theo là Quận Lê Chân, Quận Ngô Quyền.

Các khu vực Quận Hồng Bàng, Quận Lê Chân thấy ít có hoạt động đăng tin thuê cửa hàng, ki ốt.

Phân tích thị trường thuê văn phòng Hải Phòng ngày 13-11-2019

13-11-2019

Ngày 13-11-2019 thị trường thuê văn phòng tại Hải Phòng nóng nhất tại Quận Hồng Bàng, tiếp theo là Quận Lê Chân, Quận Ngô Quyền.

Các khu vực Quận Hồng Bàng, Quận Lê Chân thấy ít có hoạt động đăng tin thuê văn phòng.

Phân tích thị trường thuê nhà trọ - phòng trọ Hải Phòng ngày 13-11-2019

13-11-2019

Ngày 13-11-2019 thị trường thuê nhà trọ - phòng trọ tại Hải Phòng nóng nhất tại Quận Hồng Bàng, tiếp theo là Quận Lê Chân, Quận Ngô Quyền.

Các khu vực Quận Hồng Bàng, Quận Lê Chân thấy ít có hoạt động đăng tin thuê nhà trọ - phòng trọ.

Phân tích thị trường thuê và cho thuê nhà riêng Hải Phòng ngày 13-11-2019

13-11-2019

Ngày 13-11-2019 thị trường thuê và cho thuê nhà riêng tại Hải Phòng nóng nhất tại Quận Hồng Bàng, tiếp theo là Quận Lê Chân, Quận Ngô Quyền.

Các khu vực Quận Hồng Bàng, Quận Lê Chân thấy ít có hoạt động đăng tin thuê và cho thuê nhà riêng.

Phân tích thị trường thuê và cho thuê căn hộ chung cư Hải Phòng ngày 13-11-2019

13-11-2019

Ngày 13-11-2019 thị trường thuê và cho thuê căn hộ chung cư tại Hải Phòng nóng nhất tại Quận Hồng Bàng, tiếp theo là Quận Lê Chân, Quận Ngô Quyền.

Các khu vực Quận Hồng Bàng, Quận Lê Chân thấy ít có hoạt động đăng tin thuê và cho thuê căn hộ chung cư.

Phân tích thị trường mua bán trang trại - condotel Hải Phòng ngày 13-11-2019

13-11-2019

Ngày 13-11-2019 thị trường mua bán trang trại - condotel tại Hải Phòng nóng nhất tại Quận Hồng Bàng, tiếp theo là Quận Lê Chân, Quận Ngô Quyền.

Các khu vực Quận Hồng Bàng, Quận Lê Chân thấy ít có hoạt động đăng tin mua bán trang trại - condotel.

Phân tích thị trường mua bán biệt thự - nhà liền kề Hải Phòng ngày 13-11-2019

13-11-2019

Ngày 13-11-2019 thị trường mua bán biệt thự - nhà liền kề tại Hải Phòng nóng nhất tại Quận Hồng Bàng, tiếp theo là Quận Lê Chân, Quận Ngô Quyền.

Các khu vực Quận Hồng Bàng, Quận Lê Chân thấy ít có hoạt động đăng tin mua bán biệt thự - nhà liền kề.

Phân tích thị trường mua bán nhà riêng - đất thổ cư Hải Phòng ngày 13-11-2019

13-11-2019

Ngày 13-11-2019 thị trường mua bán nhà riêng - đất thổ cư tại Hải Phòng nóng nhất tại Quận Hồng Bàng, tiếp theo là Quận Lê Chân, Quận Ngô Quyền.

Các khu vực Quận Hồng Bàng, Quận Lê Chân thấy ít có hoạt động đăng tin mua bán nhà riêng - đất thổ cư.