• -
Phân tích thị trường bất động sản TP HCM ngày 13-11-2019

13-11-2019

Ngày 13-11-2019 thị trường bất động sản TP HCM nóng nhất tại Quận 1, Quận 12, và Quận Thủ Đức.

Phân tích thị trường thuê kho, nhà xưởng, đất TP HCM ngày 13-11-2019

13-11-2019

Ngày 13-11-2019 thị trường thuê kho, nhà xưởng, đất tại TP HCM nóng nhất tại Quận 1, tiếp theo là Quận 12, Quận Thủ Đức.

Các khu vực Quận 1, Quận 4 thấy ít có hoạt động đăng tin thuê kho, nhà xưởng, đất.

Phân tích thị trường thuê cửa hàng, ki ốt TP HCM ngày 13-11-2019

13-11-2019

Ngày 13-11-2019 thị trường thuê cửa hàng, ki ốt tại TP HCM nóng nhất tại Quận 1, tiếp theo là Quận 12, Quận Thủ Đức.

Các khu vực Quận 1, Quận 4 thấy ít có hoạt động đăng tin thuê cửa hàng, ki ốt.

Phân tích thị trường thuê văn phòng TP HCM ngày 13-11-2019

13-11-2019

Ngày 13-11-2019 thị trường thuê văn phòng tại TP HCM nóng nhất tại Quận 1, tiếp theo là Quận 12, Quận Thủ Đức.

Các khu vực Quận 1, Quận 4 thấy ít có hoạt động đăng tin thuê văn phòng.

Phân tích thị trường thuê nhà trọ - phòng trọ TP HCM ngày 13-11-2019

13-11-2019

Ngày 13-11-2019 thị trường thuê nhà trọ - phòng trọ tại TP HCM nóng nhất tại Quận 1, tiếp theo là Quận 12, Quận Thủ Đức.

Các khu vực Quận 1, Quận 4 thấy ít có hoạt động đăng tin thuê nhà trọ - phòng trọ.

Phân tích thị trường thuê và cho thuê nhà riêng TP HCM ngày 13-11-2019

13-11-2019

Ngày 13-11-2019 thị trường thuê và cho thuê nhà riêng tại TP HCM nóng nhất tại Quận 1, tiếp theo là Quận 12, Quận Thủ Đức.

Các khu vực Quận 1, Quận 4 thấy ít có hoạt động đăng tin thuê và cho thuê nhà riêng.

Phân tích thị trường thuê và cho thuê căn hộ chung cư TP HCM ngày 13-11-2019

13-11-2019

Ngày 13-11-2019 thị trường thuê và cho thuê căn hộ chung cư tại TP HCM nóng nhất tại Quận 1, tiếp theo là Quận 12, Quận Thủ Đức.

Các khu vực Quận 1, Quận 4 thấy ít có hoạt động đăng tin thuê và cho thuê căn hộ chung cư.

Phân tích thị trường mua bán trang trại - condotel TP HCM ngày 13-11-2019

13-11-2019

Ngày 13-11-2019 thị trường mua bán trang trại - condotel tại TP HCM nóng nhất tại Quận 1, tiếp theo là Quận 12, Quận Thủ Đức.

Các khu vực Quận 1, Quận 4 thấy ít có hoạt động đăng tin mua bán trang trại - condotel.

Phân tích thị trường mua bán biệt thự - nhà liền kề TP HCM ngày 13-11-2019

13-11-2019

Ngày 13-11-2019 thị trường mua bán biệt thự - nhà liền kề tại TP HCM nóng nhất tại Quận 1, tiếp theo là Quận 12, Quận Thủ Đức.

Các khu vực Quận 1, Quận 4 thấy ít có hoạt động đăng tin mua bán biệt thự - nhà liền kề.

Phân tích thị trường mua bán nhà riêng - đất thổ cư TP HCM ngày 13-11-2019

13-11-2019

Ngày 13-11-2019 thị trường mua bán nhà riêng - đất thổ cư tại TP HCM nóng nhất tại Quận 1, tiếp theo là Quận 12, Quận Thủ Đức.

Các khu vực Quận 1, Quận 4 thấy ít có hoạt động đăng tin mua bán nhà riêng - đất thổ cư.